Gizdakoff - консултантско студио.
 
 
 
 
   
 

Учреди се Камара на независимите оценители в България

На 21 март 2009 год. в зала № 8 на Народното събрание приключи Учредителното събрание на Камарата на независимите оценители в България.
След приемането още на 12 март на Устав на камарата и Етичен кодекс, сега бяха избрани и управителните органи: Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по професионална етика.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
Людмил Симов - председател
Венцислав Ненов
Георги Андонов
Ели Монева
Иван Митев
Кирил Георгиев
Мара Иванова

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:
Бистра Бонева - председател
Борис Гиздаков
Елена ОБрейкова
Людмил Велинов
Тихомила Шевкенова

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА:
Таня Бачовска - председател
Димитър Димитров
Динко Динев
Мария Ангелова
Румен Михайлов
Източник: Gizdakoff Ltd.
© Gizdakoff консултантско студио ТОРС - уеб дизайн студио